Energetska izkaznica: bojazen, da bodo agencije ob posel, lastniki pa kaznovani

Z novim letom bodo morali vsi oglasi za prodajo stavb vsebovati kazalnike energetske učinkovitosti.

Prah, ki ga je pred tričetrt leta dvignila zakonska zahteva po energetski izkaznici, se je z uveljavitvijo prehodnega obdobja polegel. Zato je prav, da – sploh v pričakovanju dohodkovnih restrikcij – spomnimo: prodajalce in najemodajalce stavb še vedno čaka strošek za energetsko izkaznico. Neposlušne pa z novim letom tudi globe.

Po burnem sprejemanju energetskega zakona v začetku leta, ko je že grozilo, da bo zakon padel prav zaradi preslabo domišljenega poglavja o energetski izkaznici, je zakonodajelec z zadnjimi popravki zamaknil uveljavitev nekaterih določb v zvezi z izkaznico. Tako mora na primer lastnik nepremičnine pri prodaji ali oddaji stavbe zagotoviti, da se v oglasna sporočila vnesejo kazalniki energetske učinkovitosti (privzeti z energetske izkaznice) najkasneje do 31. decembra 2014, lastnike, ki kupcu ali najemodajalcu do podpisa pogodbe ne bodo izročili originala ali kopije energetske izkaznice, pa bodo inšpektorji od marca naprej lahko oglobili.

Na ministrstvo za infrastrukturo smo povprašali, kaj natančno to pomeni, predvsem pa, kaj je bilo v teh mesecih novega: koliko izkaznic je že izdanih, koliko licenciranih strokovnjakov je na voljo, ali so odgovorni popravili podzakonske akte in odpravili pomanjkljivosti v sistemu, zaradi katerih so bili v začetku leta deležni tudi ostrih kritik stroke, je register energetskih izkaznic vzpostavljen, so naredili vse, da se po koncu prehodnega obdobja nepremičninski trg ne bo sesul. Izvedeli smo le, da je bilo do 28. oktobra v register vpisanih 740 energetskih izkaznic, večinoma za javne stavbe. Registra v elektronski obliki še ni, priznavajo. Dobro obveščeni pa trdijo, da tudi pisnega ni, ampak ima ministrstvo le na kupe zbranih, nepovezanih dokumentov. Licence je pridobilo 256 neodvisnih strokovnjakov. Novi pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb je šel v tritedensko javno obravnavo 29. oktobra, odgovorni, ki bi lahko vsebinsko kaj pojasnili in predvsem spodbudili ljudi, pa so bili – na dopustu.

Vir: Delo, Božena Križnik

VIR: http://www.ibn.si/articles/detail/10456