Furs šteje le tuje nakupe rabljenih nepremičnin

Davčna uprava je pred vstopom Slovenije v EU začela zbirati podatke o nepremičninah, ki so jih kupili tujci, a brez novogradenj.

Finančna uprava deset let prešteva tuje državljane, ki so lastniki nepremičnin v Sloveniji, toda podatki, ki jih objavlja, niso pravi prikaz tujega lastništva. V njeni statistiki so namreč le tuji kupci rabljenih nepremičnin, saj jih zajema iz odmere davka na promet z nepremičninin. Seznam torej ne vključuje novogradenj. Tujci so v desetih letih največ nepremičnin kupili na območju davčnih uradov Koper, Nova Gorica in Murska Sobota.

Po podatkih finančne uprave (Furs) je bilo 30. junija v Sloveniji 4687 nepremičnin, katerih lastniki so bili tujci – aprila jih je bilo 4645.Statistiko o tujih lastnikih nepremičnin je davčna uprava začela zbirati leta 2004, preden je Slovenija postala članica Evropske unije. Podatki za vseh deset let so pomankljivi, saj vključujejo le rabljene nepremičnine, novih pa ne.

Vir: Delo, Katarina Fidermuc

VIR: http://www.ibn.si/articles/detail/10445